« www.tkk.fi

Suomeksi |

In English |

På svenska

Hoppa till textinnehållet

TKK 100 – Hundra år av teknisk universitetsundervisning

I april 1908 undertecknade den ryske tsaren och Finlands storfurste Nikolaj II en förordning om att ändra det dåvarande Polytekniska institutet till Finlands tekniska högskola. Den nya högskolan inledde sin verksamhet den 1 september 1908, vilket betyder att Tekniska högskolan (TKK) nu genomför sitt hundrade läsår. Detta år firar vi som ett speciellt TKK 100-jubileumsår.

I det dagliga arbetet under jubileumsåret är det skäl att blicka mot det förgångna såväl som mot framtiden. De tidigare student- och lärargenerationerna har skapat ett toppuniversitet för teknisk undervisning och forskning i Finland, ett universitet som bedriver forskning av hög kvalitet och utbildar personer med högsta kompetens att tjäna näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Det finländska samhället lever i ett brytningsskede i den globala ekonomin. Gemensamma utmaningar så som klimatförändringar och förändringar i energi- och ekonomisektorn kräver nya lösningar, ny forskning och ny kompetens. De finländska företagen agerar på den globala marknaden och för att klara sig i konkurrensen måste de ha tillgång till bästa möjliga kunskap och kompetens, något som de måste skaffa där den finns tillgänglig. Därför räcker det inte att TKK är Finlands bästa universitet och står på en god europeisk nivå, TKK ska åtnjuta ett globalt rykte som ett högklassigt utbildnings- och forskningsuniversitet. Vår nya strategi stärker ytterligare vår ambition att bedriva utbildning och forskning på toppnivå. Vår verksamhet framhäver internationalisering, kvalitet och förmåga till förnyelse, samhällelig interaktion och digitaliseringskompetens. Den pågående nationella universitetsreformen stödjer starkt vår strävan att bygga upp den nya kompetens som det finländska samhället så starkt behöver.

De talrika evenemangen under jubileumsåret, från doktorspromotion till personalfest, framhåller vårt arbete både för högskolans egna anställda och det omgivande samhället, och även vårt engagemang i framtiden. De ambitiösa forskningsprogrammen kring digitalisering och energi, som universitetet startat under jubileumsåret i samarbete med näringslivet, vittnar om detta engagemang.

Bakom TKK:s framgång står högskolans förstklassiga lärare och forskare samt begåvade och motiverade studerande. Deras arbete och entusiasm är avgörande för vår framgång. Samtidigt som jag på den jubilerande TKK:s vägnar tackar er, alla vänner i hemlandet och utomlands, inbjuder jag er att bygga framtiden tillsammans med oss.