« www.tkk.fi

Suomeksi |

In English |

På svenska

Siirry sivun sisällön alkuun
 

Tasavallan presidentin tervehdys

Tekniikan opetuksen historia ulottuu Suomessa runsaan puolentoista vuosisadan päähän. Yliopistotasoiseksi opetus muuttui sata vuotta sitten, kun Teknillinen korkeakoulu perustettiin. Sadassa vuodessa Teknillisestä korkeakoulusta on kehittynyt Suomen johtava ja kansainvälisesti tunnustettu tieteen, teknologian ja arkkitehtuurin yliopisto.

Viime vuosisadan alussa maamme oli vähitellen teollistumassa. Teollisuuden ja koko yhteiskunnan kehittyminen tarvitsi välttämättä entistä korkeatasoisempaa teknistä osaamista. Silloin luotiin pohjaa maamme kehittymiselle teollistuneeksi hyvinvointivaltioksi.

Suomen elinkeinoelämän tärkeinä pidettyjä toimialoja ovat metsä-, metalli- sekä tieto- ja viestintäteollisuus nopeasti kasvavan palvelusektorin ohella. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Suomi sijoittuukin OECD-maiden kärkijoukkoon bruttokansantuotteeseen suhteutettuja tutkimusja kehityspanoksia vertailtaessa.

Olemme myös onnistuneet yhdistämään tiedon ja osaamisen taloudellisen hyödyntämisen yhteiskunnallisiin tavoitteisiin kuten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Innovaatiot, teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen auttavat meitä myös ratkaisemaan kansallisia ja kansainvälisiä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön ja terveyteen.

Teknillisellä korkeakoululla on myös tulevaisuudessa suuri merkitys teknillisen tutkimuksen ja opetuksen alalla sekä tiedon saattamisessa palvelemaan ihmiskuntaa.

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti