« www.tkk.fi

Suomeksi |

In English |

På svenska

Siirry sivun sisällön alkuun
 

Tähtäin tulevassa

Pienuus on ollut Suomen vahvuus. Tämä, ehkä yllättäväkin väite on totta, kun mietitään niin Suomen kuin suomalaisen elinkeinoelämänkin menestystekijöitä. Pienessä maassa eri yhteiskuntasektoreiden - poliittisen, taloudellisen ja koulutuksellisen - välinen kanssakäyminen on ollut tuloksellista. Ymmärretään, että ihmiset ja heidän osaamisensa on Suomen ainut kestävä voimavara kansallisten kilpailuetujen ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen.

Teknillinen korkeakoulu on täyttänyt oman roolinsa hyvin. Korkeakoulun, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyön yhtenä edistäjänä Teknillisellä korkeakoululla on neuvottelukunta, joka antaa lausuntoja ja tekee aloitteita periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Yhteinen näkemys on tehnyt suomalaisen koulutus- ja tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän kanssakäymisestä mutkatonta. Tämä yhteistyö on hyödyttänyt molempia osapuolia ja tuottanut kiistattomia tuloksia.

Teknillisessä korkeakoulussa on ylletty tutkimuksen tietyillä painopistealuilla maailman terävimpään kärkeen. Se on saavutus, jolla on ollut suora vaikutus myös monien suomalaisten yritysten menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla. Tässä kilpailussa tutkimus- ja innovointitoiminta on ollut ratkaisevassa roolissa.

Kunniakas historia - edes satavuotinen - ei kuitenkaan ole tae valoisalle tulevaisuudelle. TKK joutuu käymään Suomessa kilpailua muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa Suomen pienenevien ikäluokkien opiskelijapotentiaalista ja muiden maiden nuorista huippuosaajista. TKK:n kehitystyössä katsetta ei voi rajata vain Suomeen. TKK onkin asettanut tavoitteekseen olla 5-10 parhaan eurooppalaisen teknillisen yliopiston joukossa. Tämä on haastava välitavoite matkalla oman alan kansainvälisten huippuyliopistojen joukkoon.

Sellaiseksi kehittyminen edellyttää TKK:lta verkostoitumista kansainvälisten johtavien tutkimusyksiköiden kanssa. Kehitys generoi kehitystä; laadukas tutkimus ja opetus houkuttelevat korkeakouluun huipputason tutkijoita ja opiskelijoita sekä Suomesta että muista maista.

TKK:n tähtäin on tiukasti tulevassa. Se osallistuu yhdessä Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa uuden Innovaatioyliopiston rakentamiseen. Uuden, kansainvälisestikin ainutlaatuisen kokonaisuuden tavoitteena on luoda edellytykset maailmanluokan yliopistolle, joka edesauttaa innovaatioiden syntymiseen tieteiden rajapinnoissa.

Elinkeinoelämä on vahvasti tukemassa Innovaatioyliopiston käynnistämistä ja kehittämistä. Lähdemme siitä, että tarvittava yhteiskunnan voimakas panostus toteutuu suunnitellusti. Yhteiskunnallisten päättäjät toivottavasti ymmärtävät TKK:n syvällisen merkityksen koko maan tulevaisuudelle. Suomi ja sen hyvinvoinnin perusta - kilpailukykyinen teollisuus - tarvitsevat vahvaa teknillistä korkeakoulua.

Jorma Eloranta
vuorineuvos, Metso-konsernin toimitusjohtaja
TKK:n neuvottelukunnan puheenjohtaja