« www.tkk.fi

Suomeksi |

In English |

På svenska

Siirry sivun sisällön alkuun
TKK:lle 14 uutta kunniatohtoria promootiossa 2008

Tasavallan presidentistä TKK:n kunniatohtori

Teknillinen korkeakoulu viettää 20. juhlallista tohtoripromootiotaan huhtikuun 2. päivänä 2008. Lukuvuoden 2007 - 2008 avajaisissa julkistettiin neljätoista tulevaa kunniatohtoria.

Kunniatohtorin arvon saavat 2.4.2008 seuraavat henkilöt:

 • tasavallan presidentti Tarja Halonen
 • professori Asit K. Biswas (Meksiko)
 • professori, yliopistokansleri Anders Flodström (Ruotsi)
 • professori Rolf Jeltsch (Sveitsi)
 • professori Andres Keevallik (Viro)
 • akateemikko Juha Leiviskä
 • pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
 • johtaja Kai Levander
 • professori Lennart Ljung (Ruotsi)
 • professori Fernando H. Lopes da Silva (Hollanti)
 • hallituksen puheenjohtaja Ilpo Martikainen
 • muotoilujohtaja Eero Miettinen
 • professori Douglas D. Osheroff (U.S.A)
 • toimitusjohtaja Teresa Presas (Belgia).

Tasavallan presidentti Tarja Halonen

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on merkittävästi vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja Suomen elinkeinoelämän kansainvälisten suhteiden edistämiseen, sekä työelämän kehittämiseen ja globalisaation pehmentämiseen mm. toimiessaan ILO:n maailmankomissiossa.

Professori Asit K. Biswas

Professori Asit K. Biswas (Third World Center for Water Management) on ansioitunut globaalien vesiongelmien ratkaisemisessa ja TKK:n vesitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä. Professori Biswasin kanssa tehty yhteistyö on avannut TKK:n vesitutkijoille merkittäviä kansainvälisiä tutkimusyhteyksiä sekä niihin liittyviä rahoitus- ja julkaisukanavia. Professori Biswas on saanut vesialan arvostetuimman kansainvälisen tunnustuspalkinnon, Tukholman vesipalkinnon vuonna 2006.

Professori, yliopistokansleri Anders Flodström

Professori, Anders Flodström toimii tällä hetkellä Ruotsin yliopistokanslerina Svenska Högskolverketissä. Kungliga Tekniska högskolanin (KTH) rehtorikautenaan hän on merkittävästi edistänyt TKK:n ja KTH:n välisen yhteistyön ja yhteisten yliopistoverkostojen (Nordtek, N5T, Baltech ja Cluster) toiminnan kehittämistä.

Professori Rolf Jeltsch

Professori Jeltsch (ETH Zürich) on toiminut presidenttinä monissa kansainvälisissä järjestöissä ja hänellä on ollut merkittävä rooli sovelletun matematiikan kansainvälisen yhteistyön edistämisessä. Professori Jeltsch on tehnyt myös merkittävää yhteistyötä TKK:n matematiikan laitoksen kanssa. Hänen käynnistämänsä laskennallisen tieteen opetus oli eräänä mallina TKK:ssa käynnistetyssä LTT – ohjelmassa (laskennallisen tieteen ja tekniikan verkostomainen oppisuunta).

Professori Andres Keevallik

Professori ja entinen rehtori Andres Keevallik (Tallinnan teknillinen yliopisto), on merkittävästi vaikuttanut TKK:n ja TTU:n välisen yhteistyön sekä Baltech-verkoston piirissä tapahtuvan yhteystyön kehittämiseen.

Akateemikko Juha Leiviskä

Akateemikko Leiviskän (Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, Arkkitehdit Safa) työn tulokset ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Tunnettujen kirkkojen lisäksi Akateemikko Leiviskä on suunnitellut lukuisia rakennuksia mm. seurakuntataloja, kirjastoja, Saksan suurlähetystön Helsingissä, kulttuurikeskuksen Betlehemissä. Akateemikko Leiviskän arkkitehtuurin erikoislaatu on huomattu ja palkittu niin ulkomailla kuin kotimaassa. Hän on osallistunut merkittävällä tavalla TKK:n arkkitehtiosaston toimintaan.

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori

Pääjohtaja Leppävuori (VTT) on toiminut merkittävästi suomalaisen teknologiapolitiikan ja tekniikan tutkimuksen kehittäjänä sekä Otaniemen tiedeyhteisön ja erityisesti VTT:n ja TKK:n välisen yhteistyön edistäjänä.

Johtaja Kai Levander

Johtaja Kai Levander (Aker Yards) on tehnyt mittavan uran maamme laivanrakennuksessa, erityisesti uusien risteilylaivojen suunnittelijana. Johtaja Levanderia arvostetaan maailmalla laiva-alan tuotekehittelijänä, joka on pystynyt pitkäjännitteisellä työllään yhdistämään tekniikan ja muotoilun. Lähes 40 vuoden ajan hänellä on ollut merkittävä rooli risteilylaivojen kehityksessä. Hän on vuosikymmenien aikana toiminut kiinteässä yhteistyössä TKK:n kanssa sekä opetuksen että tutkimuksen alalla.

Professori Lennart Ljung

Professori Lennart Ljungia (Linköpings universitet) pidetään yleisesti systeemi-identifioinnin merkittävimpänä tutkijana maailmassa. Systeemien identifiointi on aikasarjoihin perustuva matemaattinen mallintamismenetelmä, jota on käytetty mitä erilaisimpien järjestelmien mallintamiseen, esim. teknillisissä, kaupallisissa, lääketieteellisissä ja biologisissa sovelluksissa. Professori Ljungilla on pitkäaikaiset ja vahvat yhteistyösiteet TKK:n professorikuntaan erityisesti tutkimukseen ja jatko-opiskelijoiden koulutukseen.

Professori Fernando H. Lopes da Silva

Professori Lopes da Silva (University of Amsterdam) on kansainvälisesti erittäin arvostettu biofysiikan ja neurotieteen tutkija, ja hänellä on suuri merkitys myös TKK:n tutkimuksen edistämisessä ja suuntaamisessa. Professori Lopes da Silvan neurofysiologinen tutkimustyö on tärkeää TKK:n Kylmälaboratoriossa tehtävän aivotutkimuksen kannalta. Hänen opetukselliset ansionsa ovat mittavat mm. tutkijakoulujen organisaattorina ja ulkomaisten kurssien ja konferenssien luennoitsijana.

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Martikainen

Toimitusjohtaja Ilpo Martikainen (Genelec Oy) on edistänyt suomalaisen audiotekniikan (ääniteknologian) yritystoiminnan asemaa, näkyvyyttä ja arvostusta maailmalla. Hän on luotsannut 25 vuotta sitten perustamansa yrityksen studiotarkkailukaiutinten johtavaksi valmistajaksi maailmassa. Iisalmessa toimiva yritys on vuosien mittaan saanut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja teknisestä ja kaupallisesta menestyksestään sekä ollut merkittävästi mukana TKK:n akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion audiotekniikkaan liittyvässä tutkimuksessa.

Muotoilujohtaja Eero Miettinen

Muotoilujohtaja Eero Miettinen (Nokia Oyj) on tehnyt mittavan uran teollisena muotoilijana. Koko uransa ajan hän on säilyttänyt myös tiiviin yhteyden yliopistomaailmaan, erityisesti TKK:uun ja Taideteolliseen korkeakouluun (TAIK). Hän on saanut alan korkeimmat huomionosoitukset ja hänet on palkittu lukuisilla muilla palkinnoilla. Muotoilujohtaja Miettinen on osallistunut TKK:n tuotekehityksen opetukseen vuodesta 1993.

Professori Douglas D. Osheroff

Professori, Nobel Laureate Douglas D. Osheroff (Stanford University) on erittäin ansioitunut ja tunnettu fysiikan ja soveltavan fysiikan professori ja matalien lämpötilojen tutkija, tiedepoliittinen vaikuttaja sekä innostava opettaja. Merkittävä monitahoinen tieteellinen yhteistyö TKK:n Kylmälaboratorion kanssa on jatkunut yli 30 vuotta. Professori Osheroffille on myönnetty lukuisia palkintoja mm. fysiikan Nobel palkinto 3He suprafaasien löytämisestä yhdessä David Leen ja Robert Richardsonin kanssa 1996.

Toimitusjohtaja Teresa Presas

Toimitusjohtaja Teresa Presas (Confederation of European Paper Industries, International Council of Forest and Paper Associations) on kansainvälisesti näkyvä vaikuttaja metsäteollisuuden tulevaisuutta käsittelevissä kysymyksissä, jotka ovat erityisen tärkeitä Suomelle ja siten myös TKK:lle sen strategisten valintojen kautta. Hän on toiminut useiden ympäristökysymyksiä ja kestävää kehitystä käsittelevien kansainvälisten järjestöjen päättävissä elimissä. Toimitusjohtaja Presasin oma rohkea poikkitieteellinen ura on hyvä esikuva TKK:n nuorille opiskelijoille ja tutkijoille.

TKK:n hallitus voi promootion yhteydessä tai muulloin myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvonmerkit henkilölle, joka tieteellisellä tai taiteellisella toiminnallaan tai tieteiden tai taiteiden taikka muun kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi.

>Teknillisessä korkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen tohtoripromootio vuonna 1934. Huhtikuun 2008 promootio on järjestyksessä 20. TKK:lla on promovoitu kunniatohtoriksi 132 henkilöä.

Lisätietoja:

Rehtori Matti Pursula
matti.pursula@tkk.fi, puhelin (09) 451 2000

Professori Riitta Smeds
Riitta.smeds@tkk.fi, puhelin (09) 451 3640

Promootio 2008